niedziela, 24 czerwca 2018

CHOJNICE

Miasto na pograniczu Wysoczyzny Krajeńskiej i Pojezierza Kaszubskiego, u skraju Borów Tucholskich. W pobliżu duże jez. Charzykowskie. W XIII w. graniczny gród książąt pomorskich. Prawa miejskie przed 1326. Z obiektów zabytkowych zachowane fragmentarycznie gotyckie mury obronne z Bramą Człuchowską (połowa XIV w.), kościół parafialny halowy gotycki z wieżą (1340-60) i późnobarokowe kościół i kolegium pojezuickie.

 

niedziela, 10 czerwca 2018

KATOWICE

Miasto wojewódzkie na Wyżynie Śląskiej, nad Rawą i górną Kłodnicą (pr. dopływ Odry). Wielki ośrodek przemysłowy, dyspozycyjny i usługowy największej aglomeracji miejsko-przemysłowej  w Polsce – GOP. Katowice rozwinęły się na terenie średniowiecznych wsi rolniczych, w których już w XIV w. istniały kuźnice żelaza; prawa miejskie 1865. W latach 1953-56 Katowice nosiły nazwę Stalinogród.

Pomnik Powstańców Śląskich. Ulica Armii Czerwonej. Hotel "Silesia". Biurowiec DOKP.

Co można zwiedzić w Katowicach?
- Zabudowa secesyjna w centrum miasta;
- Późnobarokowy kościół drewniany z XVI wieku;
- Spichlerz drewniany z XVII wieku;
- Muzeum Historii Katowic;
- Muzeum Śląskie w Katowicach; polskie malarstwo współczesne, grafika polska i obca, sztuka zdobnicza, rzeźba, plakat, plastyka teatralna, dział etnograficzny, historyczny, archeologiczny, techniki i dokumentacji mechanicznej;
- Pomnik Powstańców Śląskich (1967).

niedziela, 27 maja 2018

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto nad Wartą. Wczesnopiastowski gród obronny; 1257 prawa miejskie.
Co można zwiedzić w Gorzowie Wlkp.?
- Gotycką katedrę (XIII-XV wiek);
- Fragmenty murów miejskich (XVI wiek) z basztami;
- Neoklasycystyczną zbrojownię (XVIII-XIX wiek);
- Spichlerz drewniany – muzeum;
- Muzeum  Okręgowe; archeologia, etnografia, przyroda, żegluga śródlądowa i technika.

Widok znad Warty [1970]

Atrakcje przyrodnicze:
- Park Botaniczny; okazy drzew i krzewów z różnych kontynentów i stref klimatycznych;
- Park Słowiański; występuje kilka okazów strefy tropikalnej;
- Park Wiosny Ludów; drzewa i krzewy strefy subtropikalnej.

piątek, 27 kwietnia 2018

HAJNÓWKA

Miasto położone na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej. Znajduje się w odległości 66 km na pd.-wsch. od Białegostoku, na lewym brzegu rzeki Leśna Prawa, dopływ Bugu. Z racji swojego położenia Hajnówka jest terenem bardzo atrakcyjnym turystycznie; stąd prowadzą interesujące trasy wycieczek po puszczy. Pierwotnie nosiła nazwę Hajnowszczyzny, została założona w XVIII w. w królewskich dobrach stołowych. Prawa miejskie w 1950. Od 1976 r., jako jeden ze statków Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, pływa statek „Hajnówka”.


Warto obejrzeć największą w kraju cerkiew prawosławną - Sobór p.w. Świętej Trójcy (1983), o wspaniałych nowoczesnych kształtach. Budzi podziw oryginalną architekturą – wzór współczesnego budownictwa sakralnego. Architektem soboru jest prof. Aleksander Grygorowicz. Ikonostas ceramiczny oraz piękne polichromie wykonał artysta grecki Dymitrios Andonopulas. Niektóre ikony są dziełem twórców rosyjskich i bułgarskich. W soborze każdego roku odbywają się przesłuchania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej (jedna z trzech najważniejszych imprez muzycznych w Polsce).
sobota, 7 kwietnia 2018

BYDGOSZCZ

Miasto nad Wisłą, wzdłuż ujściowego odcinka Brdy i Kanału Bydgoskiego. Port rzeczny – Żegluga Bydgoska i tor regatowy w Brdyujściu. W XIII w. gród warowny, siedziba kasztelanii; 1346 prawa miejskie. Najstarsza część miasta, z większością zabytków położona jest nad Brdą, wśród nich:
- późnogotycka fara Św. Mikołaja i Marcina (XV/XVI w.),
- zespół klasztorny Klarysek z kościołem (XVI/XVII w.),
- zespół klasztorny Bernardynów z kościołem Św. Jerzego (XVI w.),
- pozostałości murów obronnych z basztą (XV w.),
- gmach dawnego sądu (1778),
- spichlerze (XVIII/XIX w.),
- domy zabytkowe (XVIII, XIX w.).


Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego (od 1946 r.) z największym w kraju zbiorem dzieł artysty (grafika, rysunki, urządzenie pracowni i pamiątki po artyście). Galeria polskiego malarstwa i rzeźby XIX-XX w. Galeria polskiej sztuki współczesnej – malarstwo, grafika, rzeźba i sztuka ziemi bydgoskiej.

Pocztówkę otrzymałem od Edyty z miasteczka, gdzie noce są białe jak dzień:) 

poniedziałek, 26 marca 2018

BYCHAWA

Miasto w woj. lubelskim nad Kosarzewką (prawy dopływ Bystrzycy). Prawa miejskie 1537-1869 i od 1958. Miasto niegdyś słynne z jarmarków. Herb Bychawy przedstawia w błękitnej tarczy herbowej złotą podkowę barkiem w dół, wewnątrz której krzyż kawalerski złoty. Jest to wariant herbu Jastrzębiec dawnych właścicieli miasta, rodu Myszkowskich. Godło herbowe znane od XVII wieku.


Póznorenesansowy kościół parafialny z XVIw. (z kaplicami z XVIII w.), dzwonnica drewniana z 1860r.
Dawna synagoga z końca XVIII w.
Podzamcze Bychawskie - od XVIw. stał tu zamek, przebudowany w 1730r. przez Dominika Stasińskiego na pałac. Najlepiej zachowała się ściana zachodnia z przyległymi alkierzami.  

środa, 28 lutego 2018

ŚRODA WIELKOPOLSKA

Środa Wielkopolska leży w centralnej części województwa wielkopolskiego. Miasto nad Maskawą (pr. dopływ Warty), przy ujściu Strugi Średzkiej. Prawdopodobnie w 1261 r. Środa otrzymała prawa miejskie. W XV wieku miasto było jednym z największych w Wielkopolsce. Nazwa miasta pochodzi od nazwy środa – środkowego dnia tygodnia, w którym odbywały się w średniowieczu targi. Człon Wielkopolska pojawił się w nazwie po roku 1967, celem odróżnienia jej od Środy Śląskiej. W rynku pomnik dla uczczenia obchodów 700-lecia miasta.


W Środzie do najpiękniejszych zabytków należy późnogotycka Kolegiata p.w. Wniebowzięcia NMP. Ma ona ponad 570 lat. Została pobudowana z cegły w latach 1423-1428 jako jednonawowy kościół. Do budowy walnie przyczynił się król Władysław Jagiełło. Rozbudowana na póżnogotycką bazylikę (XV-XVI w.). Cennym wyposażeniem Kolegiaty jest spiżowa krata oddzielająca przejście z kościoła do Manierystycznej Kaplicy Gostomskich. Wykonano ją w 1598 r. Warto wspomnieć, że przez ponad 300 lat odbywały się w Kolegiacie sejmiki dla szlachty województw kaliskiego i poznańskiego.

Pocztówkę otrzymałem od Krystyny ze Słupska:)

sobota, 6 stycznia 2018

ORZYSZ

Miasto, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich,nad rzeką Orzyszą w pobliżu pd.-zach. krańca dużego jez. Orzysz. Atrakcyjna miejscowość wypoczynkowa dzięki malowniczemu położeniu na Pojezierzu Mazurskim. Możliwość uprawiania sportów wodnych. Orzysz, prawa miejskie otrzymał w 1725 r. od króla Prus, Fryderyka Wilhelma I. W herbie ma orła trzymającego w szponach róg obfitości. Jest to miasto o ciekawej przeszłości, miejsce zgonu słynnego poety mazurskiego Michała Kajki w 1940 r. Najpiękniejsze zabytki to kościół gotycki z końca XVI w. z masywna wieżą (w wyposażeniu – dzwon spiżowy z 1603 r. i ambona z poł. XVIII w.) oraz grodzisko „Zamkowa Góra” nad jeziorem.

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej, Ulica Giżycka, Kapielisko Miejskie, Mostek nad Kanałem Orzysz

Pocztówkę otrzymałem od Krystyny ze Słupska:)

środa, 27 grudnia 2017

CZĘSTOCHOWA

Miasto na skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, u ujścia Stradomki do Warty. W średniowieczu dwa osiedla Stara Częstochowa (prawa miejskie 1370-77) i osiedle pod Jasną Górą. Najbardziej znane w Polsce miejsce pielgrzymkowe – Klasztor Jasnogórski paulinów, ufundowany przez ks. opolskiego Władysława w 1382. Kościół gotycki halowy (1460-63). Wieża nadbudowana na przełomie XVII i XVIII w., 105 m wys., roztacza się z niej piękny widok. Piękny spacer koroną wałów, na których Stacje Męki Pańskiej i pomnik ks. Kordeckiego, obrońcy klasztoru w czasie najazdu szwedzkiego. U stóp Jasnej Góry, w parku im Staszica obserwatorium astronomiczne. Przy pl. W. Biegańskiego w budynku d. ratusza mieści się muzeum. Przy ul. Krótkiej Muzeum Zabawek.


Pocztówkę otrzymałem od blogerki Karoliny

piątek, 22 grudnia 2017

BIELSK PODLASKI

Bielsk Podlaski leży w południowej części woj. podlaskiego nad rzeka Białką, nazywaną również Białą. Odległość od Białegostoku wynosi 49 km. W roku 1440 Władysław, książe płocki, nadał miastu prawo miejskie chełmińskie. Bielsk Podlaski leży na uczęszczanym przez cały rok szlaku turystycznym Warszawa-Białowieża i Białystok-Lublin.

 [1989]Widok ogólny. Zespół ludowy "Podlaskie Kukułki". Skwer przy ulicy 1 Maja.

Zwraca uwagę barokowy ratusz, na rzucie prostokąta, murowany, z wieżą (na której znajduje się zegar), zwieńczoną hełmem. Nad hełmem znajduje się iglica z chorągiewką, pod która umieszczono wizerunek owada z blachy. Wysokość obiektu wraz z iglicą - 36 m. Zbudowano go wg projektu arch. J. Sękowskiego w 1779 r. Obecnie mieści muzeum regionalne. W Bielsku działają zespoły artystyczne, spośród których wyróżniają się "Podlaskie Kukułki".

 [1989] BIELSK PODLASKI - osiedle przy ulicy Adama Mickiewicza. Technikum Rachunkowości Rolnej
PLOSKI - krajobraz okolic, zajazd "Zagłoba"


Zwiedzić także warto stary zajazd - pałacyk Dena z XVIII w. na Hołowiesku, zbudowany przez J. K. Branickiego. W pobliżu  w murowanych budynkach dworskich Technikum Rachunkowości Rolnej, a w piwnicy jednego z nich Muzeum Martyrologii.
Okolice Bielska Podlaskiego posiadają wspaniałe tereny wypoczynkowe, stosunkowo czyste rzeki i piękne lasy sosnowe. Nad rzeką Narew tuż przy szosie Bielsk Podlaski - Białystok, po prawej stronie, można zatrzymać się w Ploskach - w zajeździe "Zagłoba".

 [1988/DDR] BIELSK PODLASKI - osiedle mieszkaniowe, późnobarokowy ratusz
BRAŃSK - klasycystyczny kościół z poł. XIX w.
SIEMIATYCZE - plac Wyzwolenia

Miasto Brańsk (25 km od Bielska Podlaskiego) położone jest u ujścia rzeki Bronki do Nurca. Prawa miejskie magdeburskie nadał mu w. ks. Aleksander w 1493 r. Do zabytków należy klasycystyczny kościół parafialny z 1861-1863 r., ołtarz główny z 2 poł. XIX w. i murowana dzwonnica z tego samego okresu. Miejscowość o charakterze wypoczynkowym - cicha, ładnie położona wśród pól, łąk i niewielkich lasów.